Online testovi
 
Upute za rješavanje ispita

Pred vama se nalaze predispitni testovi za provjeru znanja iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila s ukupno 38 pitanja. Test se vrednuje sa 120 bodova. Ponuđena pitanja imaju najmanje jedan točan odgovor, a mogu imati i više točnih odgovora. Za rješavanje ovog testa imate na raspolaganju 45 minuta. Rezultate možete pogledati klikom na Vidi rezultat. Kandidat je na predispitnom testu zadovoljio ako je postigao najmanje 90% bodova od ukupno mogućih.

Iznimno, nije položio na ispitu kandidat iako je ostvario više od 90% bodova ukoliko pogrešno odgovori na pitanje koje se odnosi na propuštanje vozila i prednost prolaska na raskrižju.   

 
Koji razmak je vozač dužan držati kada se kreće iza drugog vozila ?
 
 
ili se na pojedina pitanja odgovara s upisom brojke prema slijedećem primjeru pitanja:
 
Vozite motocikl cestom izvan naselja. Kojom najvećom brzinom smijete voziti?
 
 
Napomene

Simulacija je predviđena za on-line rješavanje, te Vam strogo preporučujemo da se ne odspajate s Interneta prilikom rješavanja ispita i pregleda rezultata (statistika),  kako bi izbjegli eventualne pogreške prilikom serverske obrade testa.

>> Ispit 1

>> Ispit 2